Uit een onderzoek door Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland kan worden afgeleid dat 25% van de meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs gedwongen werd tot seksuele handelingen.

Het onderzoek “Seks onder je 25ste voorgezet speciaal onderwijs’ werd meegewerkt door 1133 scholieren waarvan er 807 lessen volgden binnen het zogenaamde Cluster 4-onderwijs. Naast het invullen van vragenlijsten werden er in sommige gevallen mondelinge vragen gesteld.

De steekproef onder meisjes in cluster 4-scholen bleef met ongeveer honderd respondenten klein waardoor de marge van  betrouwbaarheid ruimer werden geïnterpreteerd. Ondanks dat gegeven blijkt hieruit dat gedwongen seks drie keer ze vaak voorkomt in het Cluster 4-onderwijs dan in het reguliere onderwijs.

Bron: De Volkskrant