De Nederlandse Zorgautoriteit ontvangt klachten over soms extreem hoge rekeningen die psychiaters en neurologen presenteren aan mensen die een rijbewijskeuring moeten ondergaan.

Daarbij speelt dat er geen keuzevrijheid is, er geen goede klachtenprocedures bestaan en er onnodige keuringen plaatsvinden.

Specialisten mogen alleen de tijd in rekening brengen die de keuring vergt, in de praktijk worden er ook vaste tarieven gehanteerd hetgeen tegen de regels indruist.

De NZa constateert dat de tarieven welke variëren van 120 tot meer dan 300 euro te sterk uiteenlopen.

Mensen moeten soms voor hun gezondheidsverklaring een rijbewijskeuring ondergaan. Zij moeten dit zelf regelen en betalen.

Bron: De Stentor