Op basis van Duitse zorgverzekeringscijfers van bijna vier miljoen patiënten concluderen onderzoekers van het UMCG, waaronder epidemioloog Catharina Hartman dat de zorgkosten van iemand met ADHD gemiddeld 1508,- euro hoger uitvallen dan bij iemand zonder ADHD.

Het meerendeel van die extra kosten komen voort uit de behandeling van depressies, angsten, drugsmisbruik en overgewicht. De kosten voor medicatie komen pas op de derde plaats. 

Hartman stelt dat die kosten kunnen worden teruggedrongen door meer ADHD diagnoses te stellen en bij die patiënten in te zetten op betere psychologische zorg.

,,Het is intrigerend te speculeren of deze bijkomende aandoeningen voorkomen kunnen worden als de geestelijke gezondheidszorg consistenter wordt verstrekt gedurende de gehele levensloop”,  aldus Catharina Hartman. 

Bron: Libutzkia et al (2019) Direct medical costs of ADHD and its comorbid conditions on basis of a claims data analysis. Euopean Psichiatry Published online: February 22, 2019

Artikel