De meest voorgeschreven medicatie bij ADHD zij Ritalin en Adderall. Adderall blijkt nu volgens een studie twee maal zoveel kans op een psychose te geven als Ritalin.

De studie werd uitgevoerd onder meer dan 220.000 met ADHD gediagnosticeerde jongeren tussen de 13 en 25 jaar die daarvoor medicatie ontvangen. 

Vijftig procent van deze jongeren kreeg een amfetamine zoals Adderall, de andere helft had een methylphenidaat als Ritalin of Concerta. 

Nadat ze met het middel waren begonnen ontwikkelde zich bij een op de 660 jongeren een psychose, bij de jongeren die amfetamine gebruikten kwam dit twee maal zo vaak voor. 

Bron: Moran et al. (2019) Psychosis with Methylphenida te or Amphhetamine in patients with ADHD. New England Journal of Medicine  N Engl J Med 2019; 380:1128-1138 DOI: 10.1056/NEJMoa1813751

Artikel