Sta er bij stil dat als u met uw ADHD/ADD gaat autorijden een mogelijk gevaar bent voor uzelf en anderen.

Het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren in de maand drie onderzoeken uit naar autorijden met ADHD/ADD, epilepsie of diabetes; ze zijn bedoeld om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van autorijden met deze aandoeningen. De instanties zijn op zoek naar automobilisten en chauffeurs die mee willen doen aan het onderzoek.

Met de uitkomsten willen CBR en het ministerie de dienstverlening verbeteren, en mensen beter informeren en adviseren, zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken. Heb jij ADHD, ADD, epilepsie of diabetes? Dan is het mogelijk mee te doen. Het invullen van de online vragenlijst duurt slechts 10 minuten en is anoniem.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA, een onafhankelijk meetbureau. Vragen over het onderzoek kun je mailen naar ..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meedoen aan het onderzoek kan tot en met 31 oktober via een van de volgende link; https://www.ttm.nl/nieuws/gezocht-chauffeurs-met-adhd-add-epilepsie-of-diabetes/100404/ 

Hieronder de introductie en de vragenlijst 

U wordt uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek van het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over autorijden en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en Attention Deficit Disorder (ADD).

Het CBR is de instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor het afnemen van rijexamens en het beoordelen of mensen medisch geschikt zijn om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. In de (Europese) wet is vastgelegd dat het CBR bij mensen met ADHD en ADD en bepaalde risicofactoren moet beoordelen of het veilig is om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Het CBR wil mensen met ADHD en ADD op een goede manier informeren en adviseren, zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken.

Deze enquête is bedoeld voor mensen met een diagnose ADHD of ADD en autorijden. Als u niet autorijdt, is deze vragenlijst niet op u van toepassing en kunt u dit scherm sluiten. Met deze enquête willen we graag weten aan welke informatie over autorijden met ADHD of ADD u behoefte heeft en wat uw ervaringen zijn met autorijden en ADHD of ADD. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA, een onafhankelijk meetbureau.

Doe mee!
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Door op start te drukken kunt u meedoen aan de enquête. Uw antwoorden worden pas doorgestuurd als u aan het einde van de vragenlijst bent gekomen. Daarom is het belangrijk om de vragenlijst volledig en zonder onderbreken af te ronden.

Deelname is vertrouwelijk
Deelname is geheel vertrouwelijk en de privacy is gewaarborgd. Uw antwoorden kunnen niet gekoppeld worden aan uw persoon.

Einddatum en vragen
U kunt aan het onderzoek deelnemen tot en met 31 oktober 2018. Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op www.cbr.nl vindt u veel vragen en antwoorden over het CBR en de rijgeschiktheid.

1 Welke diagnose heeft u? ADHD/ADD
Had u uw rijbewijs op het moment dat u de diagnose kreeg? ja/nee

2 Zoekt u zelf wel eens informatie op over autorijden met uw aandoening? ja/nee
ook als u nee antwoord krijgt u de volgde keuzemogelijkheden voorgeschoteld
Welke informatie wilt u weten als het gaat over uw aandoening en autorijden?
-ik heb geen behoefte aan informatie - over het rijbewijs (geldigheid, rijexamen) - wet- en regelgeving rond ADHD/ADD en autorijden - keuring door een specialist - rijtest - rijbewijskeuring - Welke formulieren nodig zij voor de rijbewijskeuring - Of ik verplicht ben mijn ADHD/ADD te melden - Medicijngebruik en autorijden - Hoelang het duurt totdatd e rijbewijskeuring is afgerond - over de verzekering en afspraken - anders

3. Wat was voor u aanleiding om informatie op te zoeken?
Ook als u ik heb geen behoefte aan informatie - krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
- ik heb geen informatie opgezocht - ik weet niet goed of ik wel mag autorijden - Anderen hebben mij aangespoord - ik kreeg onvoldoende informatie van mijn behandelaars - ik heb een gezondheidsverklaring igevuld - ik heb net de diagnose ADHD/ADD gekregen - ik ga beginnen met rijlessen - ik ga mijn rijexamen aanvragen - ik ga een rijtest doen - ik ga naar een medisch specialist voor een keuring - ik ben gekeurd maar ben het niet eens met het rapport van de keurend medisch specialist - ik genruik medicatie voor mijn aandoening die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden - anders

4. Kunt u aangeven bij wie u informatie heeft gevraagd of waar u heeft gezocht? krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven) 
ook als u heeft ingevuld ik heb geen informatie gezocht - krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
-ik heb geen informatie opgezocht - huisarts - psychiater medisch specialist - Psycholoog - Coach - GGZ instelling - CBR - Rijkdienst voor het wegvekeer RDW - politie - Het Rijk - Gemeente - Rijschool - Impuls & Woordblind - Andere patiëntenvereniging - Vriende familie - Anders

5. Heeft de informatie die u heeft gekregen u geholpen?
ook als u heeft ingevuld ik heb geen informatie opgezocht - krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
Ik heb geen informatie opgezocht
Ik weet niet meer of de informatie nuttig was
Ja, mijn vraag was beantwoord
Ja, mijn vraag was grotendeels beantwoord
Nee, mijn vraag was grotendeels niet beantwoord
Nee, ik kon de informatie niet vinden

6 Geef op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe duidelijk u denkt dat de informatie over autorijden met ADHD/ADD is, afkomstig van de volgende personen en organisaties.
Ook als u heeft ingevuld Ik heb geen informatie opgezocht krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
Huisarts - Psychiater/medisch specialist - Psycholoog - Coach - GGZ instelling - CBR - Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) - Politie - Het Rijk - Gemeente - Rijschool - Impuls & Woortblind - Andere patiëntenvereniging - Vrienden/familie 
Een 0 betekent heel erg onduidelijke informatie, een 10 betekent heel erg duidelijke informatie.
Aan het eind van iedere mogelijkheid ook de keuze nvt/weet niet

7 Ontvangt u wel eens ongevraagd informatie over autorijden met uw aandoening van een van onderstaande personen of instanties?
Selecteer wat van toepassing is
Nee, ik heb geen ongevraagde informatie ontvangen - huisarts - psychiater/medisch specialist - psycholoog - Coach - GGZ instelling - CBR - Rijksdienst voor het wegverkeer RWD - Politie - Het Rijk - Gemeente - Rijschool - Impuls & Woordblind - Andere patiëntenvereniging - Vrienden/familie - Anders

8 Komt het onderwerp autorijden wel eens ter sprake tijdens een bezoek aan uw behandelaar(s)? 
Nooit - Soms - Meestal - Altijd
Waarschijnlijk op Nooit klikken als u niet in behandeling bent.

9 Wat is voor u het beste moment om informatie te krijgen over de eventuele risico's van autorijden met uw aandoening?
Ik wil hier geen informatie over krijgen, ik weet wat ik moet doen
Rond de diagnose
Bij de start met rijlessen
Bij het aanvragen van het rijexamen
Wanneer mijn medicatie verandert
Wanneer ik op controle ben bij mijn behandelaar
Een ander moment

10 Houdt u rekening met uw aandoening wanneer u gaat autorijden?
Nooit - Soms - Meestal - Altijd

11 Op welke manier houdt u rekening met uw aandoening als u gaat autorijden?
- ik hou geen rekening met mijn aandoening - ik vermijd prikkels in de auto - ik rijd niet als ik weet dat het druk is op de weg - ik rij alleen in bekend gebied - Anders


12 Voelt u zich door uw aandoening wel eens onzeker als u gaat autorijden?
Nooit - Soms - Meestal - Altijd

13 Denkt u dat u door uw aandoening meer of minder risico loopt op het veroorzaken van een ongeval dan andere automobilisten?
- Minder risico - Hetzelfde risico - Iets meer risico - Veel meer risico

14 Kunt u voor elk van de volgende automobilisten aangeven hoe hoog volgens u het risico op het veroorzaken van een ongeval is? Een 0 betekent zeer laag risico, een 10 betekent zeer hoog risico.
Automobilisten zonder een aandoening Een 0 betekent zeer laag risico, een 10 betekent zeer hoog risico.
Automobilisten met ADHD of ADD Een 0 betekent zeer laag risico, een 10 betekent zeer hoog risico.


15 Heeft u er in de afgelopen 12 maanden wel eens voor gekozen om de auto te laten staan vanwege uw aandoening?
- Nooit - Soms - Regelmatig - Ik ben (tijdelijk) gestopt met autorijden

16 Wanneer zou u met een behandelaar of instantie bespreken of u met uw aandoening veilig kunt autorijden?
- ik zou dit niet bespreken - Wanneer ik start met medicatie - Wanneer ik over moet stappen op andere medicatie - Wanneer ik mij onzeker ga voelen tijdens het autorijden - Wanneer ik merk dat ik mij slechter kan concentreren - Wanneer ik betroken ben geweest bij een ongeval - Anders

17 Met welke persoon of instantie zou u dit bespreken?
Ook als u ik zou dit niet bespreken krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
- ik zou dit niet bespreken - huisarts - psychiater/medisch specialist - psycholoog - Coach - GGZ instelling - CBR - Rijksdienst voor het wegverkeer RWD - Politie - Het Rijk - Gemeente - Rijschool - Impuls & Woordblind - Andere patiëntenvereniging - Vrienden/familie - Anders

18 Heeft u wel eens met uw familie of vrienden besproken of u veilig kunt autorijden met uw aandoening?
- Nooit - Soms - Regelmatig - Vaak

19 Was dit op uw initiatief?
Ook als u Nooit heeft ingevuld krijgt u de volgende lijst te zien (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)
- Ik heb dit niet besproken met mijn familie of vrienden - Mijn initiatief - Op initiatief van anderen

20 Als ik ga autorijden sta ik er bij stil dat ik door mijn aandoening mijzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen.
- Nooit - Soms - Meestal - Altijd

21 Heeft u wel eens contact gehad met het CBR in verband met uw aandoening? ja/nee

22  Heeft u na het behalen van uw rijbewijs weleens een Gezondheidsverklaring van het CBR (voorheen Eigen verklaring) ingevuld en daarop aangegeven dat u ADHD of ADD heeft? ja/nee

23  Als u bij de vorige vraag 'Nee' heeft aangegeven, wat was de reden hiervoor?
Als u 'Ja' heeft aangegeven bij de vorige vraag kunt u deze vraag overslaan.
- Ik heb al een Gezondheidsverklaring ingevuld toen ik mijn rijbewijs aanvroeg - Ik ben bang dat ik dan niet meer mag autorijden - Ik wil geen extra medische controles laten doen - Ik weet niet precies welke consequenties dit heeft - Ik wil geen extra kosten maken - Anderen kunnen niet goed beoordelen hoe ik autorijd - Ik vind het vervelend om papierwerk te moeten regelen - Ik weet zelf wanneer ik veilig kan autorijden - Ik vind het niet nodig, want ik heb geen last van mijn aandoening - Ik wist niet dat dit nodig is - Het is mij afgeraden om dit aan te geven - Anders

24 Hoe goed bent u op de hoogte van de wetten en regels over autorijden en ADHD/ADD?
- Onvoldoende - Matig - Goed - Zeer goed

25  Mensen die rijexamen doen, moeten het melden bij het CBR als zij ADHD of ADD hebben. Bent u het hier mee eens?
- Helemaal mee eens - Mee eens - Mee oneens - Helemaal mee oneens

26 Mensen die na het behalen van hun rijbewijs een diagnose ADHD of ADD krijgen, zijn zelf verantwoordelijk dit bij het CBR te melden. Bent u het er mee eens dat melden in deze situatie dus geen verplichting is?
- Helemaal mee eens - Mee eens - Mee oneens - Helemaal mee oneens

27  Het doorgeven van de diagnose ADHD of ADD aan het CBR moet de verantwoordelijkheid zijn van de huisarts of specialist en niet van de persoon zelf.
- Helemaal mee eens - Mee eens - Mee oneens - Helemaal mee oneens

28 Hoe tevreden bent u over de procedure van de beoordeling van rijgeschiktheid door het CBR?
Een 0 betekent zeer ontevreden, een 10 betekent zeer tevreden.

Hoe tevreden bent u over de lengte van de procedure van de beoordeling van rijgeschiktheid van het CBR?
Een 0 betekent zeer ontevreden, een 10 betekent zeer tevreden.

Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de medewerkers van de CBR Klantenservice op het gebied van autorijden en ADHD/ADD?

29 Tot slot
U bent bijna aan einde van de vragenlijst. Onderstaande vragen gaan over uzelf en zijn belangrijk voor het onderzoek.
Ga om het onderzoek af te ronden helemaal door naar de laatste pagina, dan worden uw antwoorden doorgestuurd.

Wat is uw geslacht? m/v

Wat is uw leeftijd?

30 Hoe lang geleden heeft u de diagnose ADHD/ADD gekregen?
Minder dan 12 maanden geleden
1 tot 2 jaar geleden
2 tot 5 jaar geleden
5 tot 10 jaar geleden
Langer dan 10 jaar geleden

31 Wat doet u in het dagelijks leven om uw aandoening onder controle te houden?
(- ik doe niets specifieks - ik eet en drink gezond - ik beweeg voldoende - ik zorg voor een goede dagstructuur - ik zorg voor voldoende nachtrust - ik gebruik psychostimulantia zoals methylfenidaat dexamfetamine en modafinil - ik gebruik andere medicatie dan psychostimulantia - ik volg een behandeling (bijvoorbeeld coaching of psychotherapie ) - Anders

32  Waar gaat u normaal gesproken heen als u informatie zoekt over uw aandoening?
(u kunt meerdere opties aangeven)
- Huisarts - Psychiater/Medisch specialist - Psycholoog - Coach - GGZ instelling - Vrienden/familie - Informatiebijeenkomst - Website patiëntenvereniging of website over specifiek ADHD/ADD - Website met algemene gezonheidsinformatie - Online forum - Anders

33 Welk rijbewijs of rijbewijzen heeft u?
(u kunt meerdere opties aangeven)
-o.a. ik heb nog geen rijbewijs -