Een in de Lancet gepubliceerd studie bestaan er een significante overlap tussen ADHD en Astma, de uitkomsten van de studie zijn gebaseerd op een meta-analyse en een op populatie gebaseerd onderzoek.

Voor de meta-analyse werd gebruikt gemaakt van 49 datasets waarin 210.363 personen met ADHD en 3.115.168 zonder ADHD. Bij 16,9 % van de personen met ADHD was ook sprake van Astma terwijl dat percentage bij personen zonder ADHD 11,5 % bedroeg.

De gepoolde odds ratio (of) voor de relatie tussen ADHD en astma was significant, op 1,66 (95% CI, 1.22-2.26). Deze resultaten hielden op wanneer de analyse zich op de aangepaste kansen verhouding concentreerde (aangepast of 1,53; 95% CI, 1.41-1.65) en post hoc gevoeligheidsanalyse (ondervraagde onaangepast of, 1,62; 95% 1.23-2.12).

In de op populatie gebaseerde studie, met 1.575.377 bleken er 259.253 behept met astma en 57.957 met ADHD. 

Astma kwam in 24,8% van de personen met ADHD en 16,1% van de personen zonder ADHD. Opnieuw, was de verhouding tussen het hebben van ADHD en astma statistisch significant (of, 1,60; 95% CI, 1.57-1.63). Deze resultaten hielden bij het aanpassen voor mogelijke covariaten (of, 1,45; 95% CI, 1.41-1.48). 

Hoewel het werken met twee soorten van onderzoek in een studie wel is waar de kwaliteit van het de bevindingen verhoogt blijft verder onderzoek noodzakelijk om onder andere de rol van medicijnen en specifieke mechanismen om de relatie tussen ADHD en Astma te duiden.

De onderzoekers concludeerden dat er een significante relatie bestaat tussen ADHD en Astma en hopen dat hun bevindingen bij zal dragen aan vroegtijdige interventie en behandeling.

 

Bron: Cortese S, Sun S, Zhang J, et al. Association between attention deficit hyperactivity disorder and asthma: a systematic review and meta-analysis and a Swedish population-based study. [published online July 24, 2018]. Lancet Psychiatry. doi:10.1016/S2215-0366(18)30224-4