Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat therapiehonden kinderen met ADHD kunnen helpen bij het beheersen van hun symptomen.

Proefpersonen die standaard psychosociale interventies aangevuld met een gecertificeerde therapiehond ontvingen toonden na acht weken te zijn behandeld oplettender gedrag en verbetering van hun sociale vaardigheden ten opzichte van proefpersonen die een standaard psychosociale interventie zonder gecertificeerde therapiehond ondergingen.

De studie suggereert dat dieren kunnen helpen bij het omgaan met stress, het verbeteren van de cognitieve functie, het verminderen van gedragsproblemen en het verbeteren van de aandacht.

Traditionele interventie bleek wel is waar vergelijkbare resultaten te geven maar het duurde het 12 weken voordat de patiƫnten dit opmerkten. De 2 groepen ondervonden geen significante verschillen in andere ADHD-symptomen, zoals hyperactiviteit of impulsiviteit.

Bron: Irvine (2018) "Therapy dogs effective in reducing symptoms of ADHD, study finds." ScienceDaily.