Passend onderwijs voor zorgleerlingen in het primair onderwijs wordt slecht gefaciliteerd. 

Die mening is meer dan 90% van de leerkrachten die meewerkten aan een enquête van de AOb toegedaan. Daarbij bestaat er bij die leerkrachten veel onduidelijkheid over de mogelijkheden tot het inzetten van extra zorg.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen pleit er namens haar organisatie voor de zoveelste keer voor om aan de leerkrachten te vragen aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.

De leerkrachten zouden daarin centraal dienen staan en niet de besturen in het samenwerkingsverband. 

De meeste van de 227 ondervraagde leerkrachten werkten in het basisonderwijs en slechts een klein gedeelte in het speciaal onderwijs.

Uit de enquête blijkt dat de meeste leerkrachten benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door een te hoge tijdsdruk en een gebrek aan financiële middelen.

Aan kinderen met Dyslexie, milde vormen van Autisme, hoogbegaafden en leerlingen die door medicatie minder gedragsproblematiek ten toon spreiden kan over het algemeen passende zorg worden aangeboden. 

Voor kinderen die doof of blind zijn, aangepaste instructieruimte nodig hebben of gedragsproblemen hebben blijken vaak geen passende oplossingen voorhanden. 

Bron: AOb