Het zit de kamer dwars dat mensen met psychische problemen maanden moeten wachten op de juiste zorg bij de Ggz. 

Van de belofte tot beterschap gemaakt door de Ggz is weinig terecht gekomen zelfs de eigen door de Ggz ingestelde normen worden niet gehaald.

Ondanks de door de inspectie afgegeven uitdrukkelijke opdracht de wachttijden te openbaren blijken enkele instellingen nog steeds niet in staat daaraan gehoor te geven.

"Het gelazer moet echt over zijn", VVD-Kamerlid Leendert de Lange

De regeringspartijen VVD en CDA willen niet langer wachten en zijn van mening dat staatssecretaris Blokhuis Ggz  instellingen die niet meewerken aan het openbaar maken van de bij hun geldende wachttijden voor patiënten, met naam en toenaam aan de kaak dienen te worden gesteld.

Blokhuis dreigde in april al met verscherpt toezicht en boetes als de wachttijden in de Ggz niet korter worden En zal later dit jaar via de website kiezenindeggz.nl openbaren hoe lang het bij iedere Ggz instelling duurt voor een behandeling kan beginnen.

Lees ook: Meer dan 30% zorgaanbieders verzuimt wachttijden te melden

Bron: RTL